อัญมณีของแบรดลีย์ได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจ GB ที่เป็นเจ้าของผู้หญิงรายแรกที่ได้รับการรับรองผู้ค้าปลีกเพชรที่ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืน

อัญมณีของแบรดลีย์ได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจ GB ที่เป็นเจ้าของผู้หญิงรายแรกที่ได้รับการรับรองผู้ค้าปลีกเพชรที่ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืน

ธุรกิจค้าปลีกอัญมณีอิสระ Bradley's Jewellers York ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ค้าปลีกที่ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานเพชรที่ได้รับการรับรองจาก SCS 007 Certified Sustainability Rated โดย SCS Global Services ทําให้เป็นร้านค้าปลีกหญิงรายแรกในสหราชอาณาจักรที่บรรลุสถานะดังกล่าว

ไม่มีข้อคิดเห็น

ขออภัย, แบบฟอร์มความคิดเห็นถูกปิดในขณะนี้.