Về

SCS-007

TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG TRANG SỨC SCS-007

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn bền vững toàn diện, đa bên đầu tiên được phát triển cho ngành kim cương và áp dụng cho cả kim cương tự nhiên và kim cương được trồng trong phòng thí nghiệm, bao gồm bất kỳ thực thể nào xử lý kim cương trên đường đưa ra thị trường. Tiêu chuẩn này thiết lập các tiêu chuẩn chưa từng có về hiệu suất và tính minh bạch, bao gồm: 1) thành tựu nghiêm ngặt về môi trường, xã hội và quản trị (ESG); 2) trung hòa khí hậu; 3) thực hành sản xuất bền vững với tác động ròng bằng không; 4) truy xuất nguồn gốc toàn diện để đảm bảo nguồn gốc ra thị trường cao nhất có thể; và 5) đầu tư bền vững hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương, giảm tác động ròng hơn nữa và đóng góp cho một thế giới an toàn hơn.

THANG XẾP HẠNG BỀN VỮNG

Tính bền vững không phải là màu đen hay trắng. Xếp hạng bền vững cung cấp mức độ minh bạch mà bạn cần để hiểu chính xác viên kim cương của bạn hoạt động tốt như thế nào. Xếp hạng này dựa trên mức trung bình kết hợp của các điểm số cụ thể đạt được theo từng trụ cột sau đây - truy xuất nguồn gốc, quản lý đạo đức, trung lập khí hậu và thực tiễn sản xuất bền vững - phản ánh sự phù hợp với các tiêu chí liên quan.

TÁCH BIỆT THỰC TẾ VỚI TIỂU THUYẾT

Kim cương được xếp hạng bền vững bảo vệ chống lại việc tẩy trắng xanh. Người tiêu dùng hiểu biết đã học được rằng các tuyên bố về trách nhiệm xã hội và môi trường thường nghe có vẻ tốt, nhưng không thành công. Tiêu chuẩn kim cương xếp hạng bền vững SCS-007 được phát triển để cho phép bạn tách biệt thực tế khỏi tiểu thuyết.

BẢO VỆ CÔNG NHÂN KIM CƯƠNG

Độ chính xác thử nghiệm chưa từng có, kết hợp với kiểm tra và cân bằng trên toàn bộ chuỗi giam giữ, giúp có thể đóng cửa kim cương máu, lao động nô lệ, lao động trẻ em và các hành vi lạm dụng khác một lần và mãi mãi.

CÁC BIỆN PHÁP ĐỊNH LƯỢNG THÀNH CÔNG

Tiêu chuẩn cung cấp nhiều hơn một danh sách kiểm tra "do" và "không nên". Nó cũng đòi hỏi hành động hướng tới việc loại bỏ các tác động trên bảng, bắt đầu với các tác động khí hậu.

CHỨNG NHẬN CỦA BÊN THỨ BA

Xếp hạng bền vững được xác định thông qua quy trình chứng nhận độc lập được quốc tế công nhận, liên quan đến kiểm toán tại chỗ, xem xét dữ liệu và tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra thể chất kim cương và hơn thế nữa. Chấm điểm kim cương chỉ là một phần của khung kiểm toán lớn hơn nhiều này. Có một bên thứ ba trung lập giám sát toàn bộ quá trình này là rất quan trọng.