Kiểm định bán lẻ

Nhà bán lẻ

Đăng ký

Các nhà bán lẻ quan tâm đến việc mang kim cương được chứng nhận bền vững đăng ký để trở thành nhà bán lẻ kim cương được chứng nhận SCS-007 được công nhận. Việc đăng ký này liên quan đến cam kết duy trì tính toàn vẹn của kim cương được chứng nhận. Ngoài ra, các nhà bán lẻ có thể chọn tham gia để được chứng nhận là đáp ứng Quy tắc quản lý đạo đức SCS-007.

Nếu bạn là một nhà bán lẻ quan tâm đến việc bán Kim cương xếp hạng bền vững, vui lòng đăng ký tại đây và chúng tôi sẽ theo dõi thêm thông tin.

    Là một nhà bán lẻ được công nhận, bạn có quyền truy cập vào các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tiếp thị tốt nhất để trao quyền cho bạn tiếp thị, quảng bá và bán những viên kim cương cao cấp này. Truy cập trang Hỗ trợ Dịch vụ Bán lẻ của chúng tôi để biết thêm thông tin